Pole tekstowe:  BeneqTeam

Klub Turystyki Kolarskiej przy O/Z PTTK PKN ORLEN SA

 

1.   Uczestnicy rajdów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy mogą ubezpieczać się indywidualnie. Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach zapłaconej na dany rok składki członkowskiej.

 

2.   W razie złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz i śnieg, duży mróz, lód na drodze itp.) rajd może zostać odwołany. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z komandorem rajdu godzinę przed startem i sprawdzić czy ruszamy w trasę.

 

3.   Informacja o rajdzie umieszczona na stronie klubowej powinna zawierać:
-        imię i nazwisko komandora rajdu
-        godzinę startu oraz przewidywaną godzinę zakończenia rajdu
-        przebieg trasy i rodzaj terenu
-        kilometraż

 

4.   Na starcie rajdu komandor:
-        informuje uczestników o zasadach uczestnictwa
-        przekazuje numer telefonu kontaktowego
-        sprawdza listę uczestników rajdu

 

5.   Komandor rajdu jest zobowiązany do:
-        wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd
-        prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
-        posiadania podstawowych środków opatrunkowych

 

6.   Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
-        punktualnego przybycia na miejsce startu
-        posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego
          zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, sprawny  hamulec, dzwonek)
-        przestrzegania przepisów ruchu drogowego
-        stosowania się do wskazówek komandora i prowadzącego
-        nie wyprzedzania prowadzącego rajd
-        poinformowania komandora o rezygnacji z rajdu lub chęci
          odłączenia się od grupy
-        pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub 
          wypadku
-        poświadczenia własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się
          z niniejszym regulaminem rajdów

 

7.   Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w trakcie rajdu.

 

8.   W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu komandor ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.

 

9.   Członkowie KTK BeneqTeam są zobowiązani zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników rajdu.

 

10. Wskazane jest zabranie na rajd:
-        kasku, czapki z daszkiem
-        kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej
-        okularów przeciwsłonecznych
-        rękawiczek rowerowych
-        kamizelki odblaskowej

 

11. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych i posiadać kartę rowerową

Regulamin Rajdów Rowerowych

www.beneqteam.pl