przy  O/Z  PTTK PKN ORLEN  SA

Informacje Klubowe

Pole tekstowe:  BeneqTeam

Administrator tel.: 668-191-728

E-mail: marcopolo202@wp.eu

Prezes Klubu tel.: 608-672-465

E-mail: beneq5-55@o2.pl

Pole tekstowe: MAZOWIECKA KONFERENCJA AKTYWU KOLARSKIEGO 
W dniu 24 stycznia 2015r w ZG PTTK w Warszawie spotkały się Kluby Kolarskie i Rowerowe województwa mazowieckiego.
Celem spotkania  było reaktywowanie Mazowieckiej Rady Turystyki Kolarskiej. 
Podczas konferencji wybrano 7-osobowy zarząd :
Przewodniczący - Bernard Milewski (Płock) - Członek ZG KTKol. PTTK
Zastępcy - ks. Jerzy Grochowski (Siedlce), Marek Olejniczak (KTK Beneqteam Płock)
Sekretarz - Anna Malanowska (Warszawa)
Członkowie - Piotr Celiński (Warszawa), Ryszard Wilk (Warszawa), Andrzej Lewandowski (Warszawa)

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
Zalecenia dla działalności Mazowieckie Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK, zagadnienia  którymi należy się zająć:
- 2/3 razy do roku spotkania robocze Mazowieckiej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK
- Raz do roku organizacja zlotu aktywu kolarskiego województwa mazowieckiego
- Znakowanie szlaków – ujednolicenie, stworzenie nowego systemu znakowania, kontakty z przedstawicielami władz samorządowych
- Dotarcie do szkół i młodzieży – promocja turystyki kolarskiej, wzrost udziału młodzieży w rajdach rowerowych, konkurs: Rower Przyjazny Szkole
- Bezpieczeństwo Rowerowe - przepisy i elementy odblaskowe
- Prowadzenie strony internetowej – zdjęcia, kalendarz imprez, 
- Stworzenie bazy turystycznych klubów rowerowych województwa mazowieckiego zrzeszonych i nie zrzeszonych w PTTK

 Konsultacje

Rowerowe dla Płocczan

Zapraszamy

Więcej o konsultacjach

Serdeczne podziękowania za pomoc w IV Rowerowym Rajdzie Sprzymierzonych

Dla Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka i  współpracowników, Burmistrza Wyszogrodu Pana Jana Boszko, Dyrektora Muzeum Wisły Pana Zdzisława Leszczyńskiego i współpracowników, Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą Pana Marcina Gortata i współpracowników, Duszpasterzy z Bazyliki Matki Bożej Pocieszenia wszystkim uczestnikom rajdu za stworzenie wspaniałej atmosfery podczas zlotu.

Dziękuję za smaczne posiłki, puchar, wspaniałe medale. Więcej o Rajdzie niebawem

Komandor Rajdu  Marek Olejniczak

Pole tekstowe: 2 lutego 2017r - wybory do Władz w Kołach O/Z PTTK przy PKN Orlen SA 
wyniki KTK Beneqteam w zakładce - Zarząd Klubu

www.beneqteam.pl

>> Ze względu na ogłoszenie Czerwonej Strefy w naszym Regionie<< /

>> Rajdy na ten czas zostają Odwołane <<

W dniu 23-06-2021r w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, odbyły się Wybory w Kole Miłośników Wędrówek Pieszych „Krok-Kus” działającego w Oddziale Zakładowym PTTK przy PKN ORLEN SA w Płocku

Oto Skład Zarządu Koła

Prezes - Mierzwa Edward

V-ce Prezes - Plichta Joanna

Sekretarz - Rosińska Agnieszka

 

Gratulujemy !

Zarząd O/Z PTTK przy PKN ORLEN SA w Płocku

Pole tekstowe:  Uchwała nr 63/XX/2023 
Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. 
Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach: 
1) 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, 
2) 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, 
3) 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, 
Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 marca 2024 roku, bądź w momencie wstąpienia do Towarzystwa.