Zarezerwowany: Krok - Kus

Klub Miłośników Wędrówki Pieszej

 przy O/Z PTTK PKN ORLEN SA

Schemat blokowy: operacja ręczna: Imprezy Piesze Krok - Kus 2017

ZAPRASZAMY NA PIESZE WĘDRÓWKI

Piesze Wyprawy 2017

Z Nowym Rokiem Krok-Kus-owym krokiem

Schemat blokowy: operacja ręczna: Zarząd KMWP