Zarezerwowany: PTTK  ODDZIAŁ ZAKŁADOWY  ORLEN SA 
w PŁOCKU

Wydarzenia - Informacje PTTK O/Z  ORLEN SA w Płocku

Pole tekstowe: Zarząd  Oddziału
Oddział Zakładowy PTTK przy PKN Orlen SA
Prezes - Marek Olejniczak
Wiceprezes - Emilia Rosińska
Skarbnik -  Stanisław Marczak
Sekretarz - Ewa Starska
Członek Zarządu - turystyka Rowerowa - Bernard Milewski
Członek Zarządu - turystyka piesza - Tomasz Gołębiewski
Członek Zarządu - Koło Pilotów i wycieczek – Leszek Rosiński
—————————————————————————

Pole tekstowe: Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Józef Bielecki
Członek - Edward Mierzwa
Członek -  Zofia Ręczkowska

Sąd Koleżeński
W wyborach z 24-08-2022r
Zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą NIE POWOŁANO
Pole tekstowe: Zarząd O/Z PTTK przy PKN ORLEN SA w Płocku informuje i przypomina że udział we wszystkich imprezach krajoznawczo-turystycznych odbywa się na własną odpowiedzialność z zachowaniem ogólnie przyjętych przepisów obowiązujących w okresie Pandemii  Koronowirusa - COVID-19
Zarząd Oddziału w 2020r zawiesił wszystkie ogólnopolskie imprezy krajoznawczo-turystyczne do czasu poprawy sytuacji związanej z w/w pandemią koronawirusa
Pole tekstowe:

 2024

 

 2022

 

 2023