Zarezerwowany: ODDZIAŁ  ZAKŁADOWY PTTK  przy PKN ORLEN SA w PŁOCKU

Kalendarz Imprez O/Z PTTK przy PKN ORLEN SA

Pole tekstowe: Zarząd 
Oddział Zakładowy PTTK przy PKN Orlen SA
Prezes - Milewski Bernard
V – ce. Prezes - Olejniczak Marek
Konsultant ds. wycieczek - Rosiński Leszek
Konsultant ds. turystyki pieszej - Sitkiewicz Alina
Sekretarz - Nowacka Grażyna
Skarbnik - Marczak Stanisław
Członek zarządu - Bijak Włodzimierz

Już nieaktualne - Historia  Sekcja Sportu Masowego Wisły Płock SA  

ul. Łukasiewicza 34 tel. 24 367-65-39

Pole tekstowe: Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Rutkowska Bożenna
Członek - Pasikowska Jadwiga
Członek - Ręczkowska Zofia

Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Jagodziński Antoni
Członek - Olkowicz Mieczysław
Członek - Bielecki Józef
Pole tekstowe: Zarząd O/Z PTTK przy PKN ORLEN SA w Płocku informuje i przypomina że udział we wszystkich imprezach krajoznawczo-turystycznych odbywa się na własną odpowiedzialność z zachowaniem ogólnie przyjętych przepisów obowiązujących w okresie Pandemii  Koronowirusa - COVID-19
Zarząd Oddziału w 2020r zawiesił wszystkie ogólnopolskie imprezy krajoznawczo-turystyczne do czasu poprawy sytuacji związanej z w/w pandemią koronawirusa

Lp.

                      

 

 

 

 

 1.

 

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 5.

 

 

 

 

 

 6.

 

 

 

 

 7.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11